Over de lichtscan

Een lichtscan is een geavanceerde en kostenbesparende methode om de kwaliteit van openbare verlichting te evalueren. De lichtscan onderscheidt zich door metingen te verrichten vanuit een rijdend voertuig, waardoor wegafsluitingen worden vermeden. Hierdoor is de lichtscan geschikt voor zowel grote als kleine projecten.

Voordelen van een lichtscan

  • Verhoogde veiligheid: Snelle detectie en reparatie van defecten.
  • Kostenbesparing: Voorkomen van ongevallen en daarmee gepaard gaande kosten.
  • Efficiëntie: Efficiëntere inzet van tijd en middelen voor wegbeheerders.
  • Door proactief te zijn in het onderhoud en gebruik te maken van moderne technologieën zoals lichtscans, kunnen we samen werken aan een veiligere en aangenamere openbare ruimte.
  • Bovendien bespaart het kosten en minimaliseert de overlast voor het verkeer door het vermijden van wegafsluitingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de lichtscan in jouw gemeente?

Geen zorgen, je zit nergens aan vast.

Grafische rapportage

De resultaten van een lichtscan worden grafisch weergegeven, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke gebieden voldoen aan de gestelde normen. Deze informatie is cruciaal voor het maken van goed onderbouwde beslissingen en het identificeren van aandachtsgebieden.

De lichtscan gebruikt een rijdende meetopstelling uitgerust met een gekalibreerde lichtmeter en een GPS. Hiermee wordt het lichtniveau op straat nauwkeurig gemeten.

Uitwerking lichtscan

Output en normering

De uitkomst van de lichtscan wordt weergegeven in een schema met groene, gele en rode stippen die de luxwaarden op specifieke locaties aangeven. Er wordt rekening gehouden met diverse normen en richtlijnen, zoals de grootte van het gebied, de activiteiten die er plaatsvinden, en het type en kleur van de lichtbronnen.

Benieuwd naar de output van de lichtscan in de praktijk?

Output en normering

Op basis van de lichtscan kan een analyse worden gemaakt om te bepalen welke gebieden aan de normen voldoen en welke niet. Hierdoor kan de gemeente gericht actie ondernemen op probleemgebieden en is zij beter voorbereid op eventuele aansprakelijkheidsclaims.

Door de lichtscan in te zetten kunnen gemeenten en andere organisaties op een efficiënte en betrouwbare manier de kwaliteit van openbare verlichting waarborgen.

“We hadden recentelijk klachten in de binnenstad waarbij de winkeliers zeiden; er is te weinig verlichting. Toen heb ik gekeken naar de lichtscan, en er bleek niks aan de hand.” Met de resultaten toont de gemeente aan dat zij aan de norm voldoen volgens onderzoek wat teruggekoppeld kan worden aan de melder en andere instanties.
Esther Lansen
Wegbeheerder bij de gemeente IJsselstein.

Op zoek naar een efficiënte manier van lichtmeting?

Met technische expertise, een breed scala aan diensten, volledige onafhankelijkheid, diepgaande kennis van overheidsinstanties en volledige projectbegeleiding, zet TAST BV de standaard in openbare verlichtingsoplossingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de lichtscan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Samenwerkingen waar wij trots op zijn