Gratis casestudy downloaden

Wil je graag meer weten over de lichtscan in de praktijk? In deze casestudy in samenwerking met de Gemeente IJsselstein vertellen we meer over de lichtscan in de praktijk. 

Uitwerking lichtscan

Download casestudy

“We gaan deze lichtscan gebruiken als controlemiddel voor handhaving, veiligheid, contact met bewoners en ook in lopende en toekomstige projecten.”
Esther Lansen
Wegbeheerder bij de gemeente IJsselstein

Samenwerkingen waar wij trots op zijn