Archives for July 2024


Voortgang ontwikkeling GegevensWoordenboek Stedelijk Licht (GWSL)De ontwikkeling van het GegevensWoordenboek Stedelijk Licht is in volle gang. Initiatiefnemer gemeente Roosendaal heeft voor ogen om, naar voorbeeld van het GWSW voor Riolering, ook voor de verlichting te gaan werken met gestandaardiseerde data. Het doel is dat vanaf 2022 de verlichtingsgegevens volgens de principes van common ground worden gedeeld met leveranciers en aannemers. […]

Read More

Gemeente Zuidplas blijft verduurzamen met LED straatverlichtingVerduurzaming is een hot topic binnen alle gemeenten in Nederland, zo ook bij de gemeente Zuidplas. De afgelopen jaren verving de gemeente al veel straatverlichting door LED straatverlichting van Saled. Hiermee zet de gemeente grote stappen richting een duurzame leefomgeving voor haar inwoners. In 2019 en begin 2021 verving de gemeente Zuidplas al een groot […]

Read More