Lichtscan Openbare Verlichting

Lichtscan 

Controle op locatie
Als toezichthouder treden we op namens een gemeente of provincie. Niet als politieagent, maar als kritische controleur. We zien erop toe dat de aannemer het werk uitvoert conform bestek en werktekening. En natuurlijk conform de landelijke richtlijnen en de specifieke eisen? We letten erop dat de aannemer zorgvuldig werkt. Werken de monteurs veilig? Passen ze de materialen toe conform het bestek? Staan de lichtmasten recht en zijn de kabels netjes weggewerkt?

Rapportage aan de opdrachtgever
Van elke controle maken we aantekeningen en foto’s. We rapporteren naar de opdrachtgever. En signaleren we tijdens het toezicht iets dat afwijkt, dan melden dat natuurlijk, bij zowel de opdrachtgever als bij de aannemer. We houden elkaar aan de gemaakte afspraken.

Voorkom fouten, bespaar herstelkosten
Wil je zekerheid over de kwaliteit van het werk? En wil je daarmee overlast voor bewoners voorkomen? Schakel ons dan in als onafhankelijke toezichthouder.

Ja, graag contact

Goed toezicht voorkomt slordigheden of zelfs fouten in de uitvoering. Daarmee bespaar je als gemeente of provincie herstelkosten.